Potřebuji vyřešit

Níže naleznete rady a návody, jak postupovat při řešení nejčastějších situací, které se ve spojitosti s Vaším bydlením mohou objevit.

Převod družstevního bytu, nahlášení změny majitele bytu ve vlastnictví

Převod družstevního bytu, nebo vystavení nových smluv o správě (v případě změny majitele bytu ve vlastnictví) lze učinit pouze osobně v sídle SBD, a to po předchozím osobním či telefonickém objednání na číslech: 474 316 612 (Bc. Hargaš) nebo 474 316 614 (paní Chrvalová).

Změna měsíčního předpisu úhrad

Pokud si chce uživatel bytu změnit zálohy na služby v měsíčním předpisu úhrad za užívání bytu, může to udělat:

 • prostřednictvím webových stránek SBD, kliknutím na Přihlásit se do klientské sekce v sekci „Podání žádosti“,
 • e-mailem požádat o úpravu předpisu (jen pokud má uživatel bytu s SBD sjednanou elektronickou komunikaci),
 • osobně v sídle SBD v úřední den.
Změna č. účtu pro zasílání přeplatků

Pokud chce uživatel bytu, aby mu přeplatky z ročního vyúčtování služeb již nechodily složenkou, ale chodily mu na bankovní účet, nebo došlo-li u uživatele bytu ke změně čísla bankovního účtu, může to zařídit takto:

 • prostřednictvím webových stránek SBD, kliknutím na Přihlásit se do klientské sekce v sekci „Podání žádosti“,
 • e-mailem požádat o zasílání na daný účet (jen pokud má uživatel bytu s SBD sjednanou elektronickou komunikaci),
 • osobně v sídle SBD v úřední den.
Žádost o zasílání informací e-mailem

Pokud nechce již uživatel bytu dostávat poštu od SBD v papírové podobě, ale e-mailem, a také komunikovat s SBD e-mailem, či došlo-li u uživatele bytu, který to má již s SBD sjednané, ke změněn e-mailové adresy, může postupovat takto:

 • prostřednictvím webových stránek SBD, kliknutím Přihlásit se do klientské sekce v sekci „Podání žádosti“,
 • z původní e-mailové adresy nám oznámit novou e-mailovou adresu (jen pokud má uživatel bytu s SBD již sjednanou elektronickou komunikaci),
 • osobně v sídle SBD v úřední den,
 • poštou – na jeho výzvu mu zašleme na dohodnutou adresu písemný formulář, který vyplní a na kterém ověří svůj podpis a zašle nám tiskopis s jeho ověřeným podpisem zpět.
Změna počtu osob užívající byt

Pokud u uživatele bytu došlo ke změně v počtu osob užívající byt, je povinen toto neprodleně oznámit na SBD. Může tak učinit takto:

 • prostřednictvím webových stránek SBD, kliknutím na Přihlásit se do klientské sekce v sekci „Podání žádosti“,
 • e-mailem oznámit změnu počtu osob (jen pokud má uživatel bytu s SBD sjednanou elektronickou komunikaci),
 • osobně v sídle SBD v úřední den.
Změna kontaktní adresy

Pokud chce uživatel bytu zasílat poštu na adresu jinou, než je adresa bytu, či došlo-li u uživatele bytu ke změně kontaktní adresy, může uživatel bytu postupovat takto:

 • prostřednictvím webových stránek SBD, kliknutím Přihlásit se do klientské sekce v sekci „Podání žádosti“,
 • e-mailem oznámit novou kontaktní adresu (jen pokud má uživatel bytu s SBD sjednanou elektronickou komunikaci),
 • osobně v sídle SBD v úřední den.
Změna hesla pro přístup do klientské sekce

V případě, že uživatel bytu ztratí či zapomene heslo pro přístup do klientské sekce na stránkách družstva, může:

 • e-mailem požádat o vygenerování a zaslání nového hesla na e-mail (jen pokud má uživatel bytu s SBD sjednanou elektronickou komunikaci),
 • požádat osobně v sídle SBD v úřední den o vygenerování nového hesla.
Předpis záloh a úhrad za byt, vyúčtování služeb

Pokud potřebuje uživatel bytu nahlédnout či vytisknout aktuální měsíční předpis záloh a úhrad za byt, či potřebuje nahlédnout či vytisknout vyúčtování služeb za předchozí období, stačí postupovat takto:

 1. Na webových stránkách SBD kliknete na „Přihlásit se do klientské sekce“ a přihlásíte se.
 2. Vlevo v menu zvolíte „Předpis záloh“, případně „Vyúčtování záloh“.
 3. Pokud máte víc bytů, musíte si nahoře v kolonce „Dům“ zvolit, který konkrétní dům máte na mysli a vpravo zmáčknete na „Vybrat“ (byt se vyplní sám). Pokud máte jeden byt, kolonky se nastaví rovnou na váš byt.
 4. Vpravo se vám ukáže aktuální měsíční předpis záloh a úhrad, který lze i vytisknout.
  Vpravo se vám v případě vyúčtování ukáže nejen samotný výsledek vyúčtování, ale i veškeré dokumenty s daným vyúčtováním spojené, lze zvolit i vyúčtování pro konkrétní kalendářní rok několik let nazpět.
Výměna jmenovky na zvonkovém tablu a poštovní schránce

V případě změny jmenovky na zvonkovém tablu či poštovní schránce se může uživatel bytu dostavit v úřední den do sídla SBD, kde mu bude nová jmenovka vyrobena zdarma na počkání.

Označení poštovní schránky „NEVHAZUJTE REKLAMU“

Pokud nechce uživatel bytu dostávat do poštovní schránky reklamní letáky, může si samolepku s výše uvedeným textem vyzvednou zdarma v sídle SBD v úřední den a následně si ji nalepit na poštovní schránku.

Hlášení opravy a havárií

V případě, že uživatel bytu zjistí jakoukoliv závadu na domě (ve společných prostorách, na plášti budovy, rozvodech vody, topení atd.), může toto nahlásit na SBD:

 • e-mailem (a to i když nemá uživatel bytu s SBD sjednanou elektronickou komunikaci),
 • osobně v sídle SBD v úřední den,
 • telefonicky na čísle 474 316 615 nebo 474 316 611 v pracovní době družstva. Závady – havarijní stavy po pracovní době, které svou podstatou ohrožují život, zdraví nebo majetek družstva (stavy které nesnesou odkladu), lze hlásit na havarijní číslo družstva 774 723 721.
Přidělání čipů

Pokud chce uživatel bytu přidělat čipy od vchodu, lze tyto čipy dokoupit na správě SBD. Uživatel se dostaví osobně v úřední den do sídla SBD, kde mu budou čipy na počkání vyhotoveny.

Půdorys bytu, energetický štítek (PENB)

Pokud potřebuje uživatel bytu půdorys bytové jednotky (např. aby zjistil rozměry místností či připravuje rekonstrukci), či potřebuje energetický štítek (Průkaz energetické náročnosti budovy) pro případ prodeje bytu, stačí postupovat takto:

 1. Na webových stránkách SBD kliknete na „Přihlásit se do klientské sekce“ a přihlásíte se.
 2. Vlevo v menu zvolíte „Dokumenty“.
 3. Pokud máte víc bytů, musíte si nahoře v kolonce „Dům“ zvolit, který konkrétní dům máte na mysli a vpravo zmáčknete na „Vybrat“ (byt se vyplní sám). Pokud máte jeden byt, kolonky se nastaví rovnou na váš byt.
 4. Vpravo se vám ukáží veškeré dokumenty ve formátu PDF, které se k danému domu a bytu váží, najdete tam mimo jiné i půdorys bytu a PENB.

Pokud jste zde potřebné odpovědi nenalezli, neváhejte otevřít naše kontakty a obrátit se na nás s dotazem.

Kontakty