Volby 2023-2028

1674112884.png
Vážení družstevníci,
na základě předchozí výzvy, a v souladu s usnesením volební komise zvolené na volební období 2023-2028 Vám sděluji, že:

kandidátní lístky pro podání přihlášky do PŘEDSTAVENSTVA a KONTROLNÍ KOMISE
SBD Klášterec nad Ohří, budou k dispozici na Správě SBD (sekretariátu) Chomutovská 61, Klášterec nad Ohří, počínaje dnem 1. 2. 2023. Zde se současně dozvíte, jak postupovat, aby Vaše přihláška splňovala veškeré požadované náležitosti.

Splňujete-li podmínky dané zákonem, našimi stanovami, a máte chuť se podílet na tom, kam naše družstvo směřuje, zvažte Vaši kandidaturu. Více informací o povinnostech vyplývajících z členství v orgánu družstva naleznete na našich webových stránkách www.sbdklasterec.cz.

Za představenstvo
Mgr. Bc. Petr Auf, předseda představenstva

zobrazeno 10x, vytvořeno 18.1.2023 13:14

Copyright © SBD Klášterec nad Ohří - všechna práva vyhrazena
webdesign by Rony | coded by Rony & Martin Žaloudek